Prvé sväté prijímanie - Stará Halič - 21. máj 2017

Šiesta veľkonočná nedeľa bola tento rok pre našu farnosť dvojnásobným sviatkom: 11 detí prijalo prvýkrát do srdca nášho Spasiteľa tajomne prítomného vo Sviatosti Oltárnej. Vďaka nasledujúcim záberom môžete aspoň čiastočne nahliadnuť do slávnostnej atmosféry, ktorá vládla v našom farskom kostole. Pre prvoprijímajúce deti na celom svete vyprosujeme stále väčšiu lásku k Ježišovi!

Hľadanie veľkonočných vajíčok - 21. apríl 2017

Na Veľkú noc sa zabávame hľadaním veľkonočných vajíčok, ktoré sú ukryté okolo nášho kostola a v blízkom lesíku. Aj tentokrát sa hľadanie a niekedy až pátranie po čokoládových dobrotách skončilo šťastne: v rukách poctivých hľadačov a nálezcov! Tu je toho dôkaz.

Prázdninový výlet chlapcov na Šomošku - 28. február 2017

Jarné prázdniny využili chlapci a miništranti zo Starej Haliče, Haliče a Tomášoviec na dobytie pevnosti, zvanej Šomoška. Zvládli to skvele. Dokonca aj bez veľkej námahy. Po futbale sa predsa len ozvalo škvŕkanie v bruchu. Vynikajúca pizza a ešte lepšie palacinky všetko utíšili.

Oznamy

V štvrtok 6.4.2017 budeme spovedať starých a chorých.
V piatok 7.4.2017 od 9.00-15.00 bude Adorácia vo farskom kostole.

Januárové sánkovačky

V prvý mesiac nového roka sme naplno využili bohatú snehovú nádielku na spoločné sánkovačky. Najprv miništranti "bojovali o prežite" na Kamenných vrátach a o týždeň neskôr sa k miništrantom pridali aj dievčatá, keď sa spolu zabavili na extra dlhej budinskej sánkovej dráhe.