Oznamy

Vo štvrtok 30.11.2017 od 15:00 budeme spovedať starých a chorých.
V piatok 1.12.2017 od 9:00 do 15:00 bude Adorácia vo farskom kostole.
V sobotu 2.12.2017 sa koná vo farskom kostole Fatimská sobota s otcom biskupom Stanislavom.

Farský letný tábor č.2 7. - 10. august 2017

Deti, ktoré už boli na Prvom svätom prijímaní, sa dočkali nášho druhého tábora, ktorý bol určený výhradne pre nich. A určite neľutovali. V olympiáde nastúpili proti sebe v troch skupinách, ktoré niesli mená troch fatimských pastierikov: Františka, Hyacinty a Lucie. V duchu fatimských zjavení, ktorých storočnicu tento rok slávime, sa niesli sväté omše, spoločné modlitby a vskutku celý tábor. Výlet do Banskej Bystrice a následne do lanového parku v Tajove poriadne preskúšal odvahu, vytrvalosť a obratnosť každého jedného odvážlivca.

Farský letný tábor 31. júl - 3. august 2017

Náš tohtoročný prvý tábor bol určený pre deti do osem rokov. Najteplejší týždeň roka nám priniesol veľa zábavy, kúpania, šmýkania, hier a k tomu ešte to najdôležitejšie: sväté omše a spoločné modlitby. Nechýbal ani celodenný výlet ku kapucínom na Raticov vrch a na vodopád Bystré.

Cyklotúra miništrantov

Miništranti sa tentokrát nešetrili a vybrali sa na poriadnu cyklotúru, ktorá dala zabrať. Cez Tomášovce sme sa dostali až k Veľkej Vsi a cez les až ku Kontesovej pustatine. Po zaslúženom oddychu a spoločnej modlitbe pri kaplnke sme sa pustili na spiatočnú cestu, ktorá nás stála síce skoro všetky sily ale nakoniec sme všetci šťastne dorazili domov.

Prvé sväté prijímanie - Stará Halič - 21. máj 2017

Šiesta veľkonočná nedeľa bola tento rok pre našu farnosť dvojnásobným sviatkom: 11 detí prijalo prvýkrát do srdca nášho Spasiteľa tajomne prítomného vo Sviatosti Oltárnej. Vďaka nasledujúcim záberom môžete aspoň čiastočne nahliadnuť do slávnostnej atmosféry, ktorá vládla v našom farskom kostole. Pre prvoprijímajúce deti na celom svete vyprosujeme stále väčšiu lásku k Ježišovi!