Vianočná hra PASTIERIK JAKUB – 26. december 2016

Pastierik Jakub je názov vianočnej hry, ktorú na tohtoročné Vianoce nacvičili deti pod vedením sestričiek. V hre sa predstavili deti zo Starej Haliče a z ostatných filiálok. Na ďalší deň si zahrali ešte raz, a to v Lučenci, v Kostole Krista Kráľa na Rúbanisku.

Vianočná hra PASTIERIK JAKUB
Vianočná hra PASTIERIK JAKUB
Vianočná hra PASTIERIK JAKUB
Vianočná hra PASTIERIK JAKUB

Sviatok svätého Mikuláša - 6. december 2016

Aj v tomto roku prišiel sv. Mikuláš medzi deti zhromaždené v kostole. Stretnutie s ním bolo naplánované práve na deň jeho sviatku hneď po detskej sv. omši. A svätý Mikuláš naozaj prišiel na minútu presne v sprievode dvoch anjelov. Deti ho privítali peknou mikulášskou pesničkou. Bolo to radostné stretnutie, z ktorého všetky deti odchádzali obdarované sladkými dobrotami.

Oznamy pre Vianočné obdobie

Betlehemské svetlo si budete môcť odniesť do svojich domovov po rannej sv. omši vo farskom kostole 24.12.2016.

Pozývame Vás poďakovať sa dobrému Pánu Bohu za všetky jeho dobrodenia na Silvestra počas večernej svätej omše. Už tradične rok zakončíme o 23:00 adoráciou, po ktorej bude nasledovať o 23:30 svätá omša, aby sme aj rok 2017 začali zjednotení s Pánom Ježišom.

Miništranti v Nitre a v Šaštíne 28. – 29. september 2016

Náš dvojdňový výlet sme začali svätou omšou v Nitre. Po nej nasledoval výstup na Kalváriu s výhľadom na večernú Nitru a prehliadka Misijného múzea pátrov Verbistov. Po krátkej noci sme už putovali ďalej – do Šaštína – do Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie. Po slávnostnej svätej omši na nás čakala vynikajúca pizza, futbalový turnaj a hry v saleziánskom oratóriu.

Detský tábor v Starej Haliči 1. - 6. august 2016

Tohtoročný letný tábor sa niesol celkom v indiánskom a misionárskom duchu. Deti spoznali svätých s indiánskymi koreňmi a tiež misionárov, ktorí im - napriek mnohým nebezpečenstvám, ktorými museli prejsť - priniesli pravú vieru. A tak aj indiánske národy mohli spoznať veľkú Božiu lásku a lásku našej nebeskej Matky. V tábore samozrejme nechýbal celodenný výlet - tentokrát na Mojín k sokoliarom, dlho očakávaná nočná hra, ale aj spoločná modlitba a každodenná sv. omša. Týmto ďakujeme všetkým tým, ktorí pomohli pri príprave a realizácii tohto tábora.