Miništranti v Nitre a v Šaštíne 28. – 29. september 2016

Náš dvojdňový výlet sme začali svätou omšou v Nitre. Po nej nasledoval výstup na Kalváriu s výhľadom na večernú Nitru a prehliadka Misijného múzea pátrov Verbistov. Po krátkej noci sme už putovali ďalej – do Šaštína – do Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie. Po slávnostnej svätej omši na nás čakala vynikajúca pizza, futbalový turnaj a hry v saleziánskom oratóriu.

Detský tábor v Starej Haliči 1. - 6. august 2016

Tohtoročný letný tábor sa niesol celkom v indiánskom a misionárskom duchu. Deti spoznali svätých s indiánskymi koreňmi a tiež misionárov, ktorí im - napriek mnohým nebezpečenstvám, ktorými museli prejsť - priniesli pravú vieru. A tak aj indiánske národy mohli spoznať veľkú Božiu lásku a lásku našej nebeskej Matky. V tábore samozrejme nechýbal celodenný výlet - tentokrát na Mojín k sokoliarom, dlho očakávaná nočná hra, ale aj spoločná modlitba a každodenná sv. omša. Týmto ďakujeme všetkým tým, ktorí pomohli pri príprave a realizácii tohto tábora.

Farský deň detí

Deň detí (4. jún 2016) sme i tento rok oslávili zábavnými sú súťažami, v ktorých deti získavali body. Tie si po absolvovaní všetkých súťaží zamenili v banke za euro-dukáty a za ne si nakúpili veľa pekných vecí v našich obchodíkoch: v "Ave Maria" a v "Dráčikovi". Nakoniec samozrejme nechýbali chutné hot-dogy.