Oznamy

V štvrtok 6.4.2017 budeme spovedať starých a chorých.
V piatok 7.4.2017 od 9.00-15.00 bude Adorácia vo farskom kostole.

Januárové sánkovačky

V prvý mesiac nového roka sme naplno využili bohatú snehovú nádielku na spoločné sánkovačky. Najprv miništranti "bojovali o prežite" na Kamenných vrátach a o týždeň neskôr sa k miništrantom pridali aj dievčatá, keď sa spolu zabavili na extra dlhej budinskej sánkovej dráhe.

Vianočná hra PASTIERIK JAKUB – 26. december 2016

Pastierik Jakub je názov vianočnej hry, ktorú na tohtoročné Vianoce nacvičili deti pod vedením sestričiek. V hre sa predstavili deti zo Starej Haliče a z ostatných filiálok. Na ďalší deň si zahrali ešte raz, a to v Lučenci, v Kostole Krista Kráľa na Rúbanisku.

Vianočná hra PASTIERIK JAKUB
Vianočná hra PASTIERIK JAKUB
Vianočná hra PASTIERIK JAKUB
Vianočná hra PASTIERIK JAKUB

Sviatok svätého Mikuláša - 6. december 2016

Aj v tomto roku prišiel sv. Mikuláš medzi deti zhromaždené v kostole. Stretnutie s ním bolo naplánované práve na deň jeho sviatku hneď po detskej sv. omši. A svätý Mikuláš naozaj prišiel na minútu presne v sprievode dvoch anjelov. Deti ho privítali peknou mikulášskou pesničkou. Bolo to radostné stretnutie, z ktorého všetky deti odchádzali obdarované sladkými dobrotami.

Oznamy pre Vianočné obdobie

Betlehemské svetlo si budete môcť odniesť do svojich domovov po rannej sv. omši vo farskom kostole 24.12.2016.

Pozývame Vás poďakovať sa dobrému Pánu Bohu za všetky jeho dobrodenia na Silvestra počas večernej svätej omše. Už tradične rok zakončíme o 23:00 adoráciou, po ktorej bude nasledovať o 23:30 svätá omša, aby sme aj rok 2017 začali zjednotení s Pánom Ježišom.