Reštaurátori v našej farnosti

Pridal/a admin dňa St, 08/29/2018 - 15:32
s finančnou podporou ministerstva kultúry slovenskej republiky

V roku 2017 bola naša farnosť úspešná v získavaní finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom. Ministerstvo kultúry poskytlo dotáciu vo výške 10.000 € na reštaurovanie fresiek vo farskom kostole sv. Juraja. Z tejto dotácie bolo možné zrealizovať 1. etapu prác, ktorá de facto spočívala v odstránení všetkých zásahov, ktoré boli urobené v 70. rokoch minulého storočia a ktoré sa ukázali ako nevhodné. Dočasne tak fresky momentálne sa zdajú poškodené, avšak je to vlastne stav, v akom boli 60. rokoch odhalené. Už v tejto etape môžeme povedať, že na základe poznatkov zistených počas tohto reštaurovania sa bude prepisovať história našich fresiek a zvýši sa ich historická ale i umelecká hodnota. V tomto roku sme opäť podali žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry, aby sme mohli "rozrobenú" reštaurátorskú realizáciu na freskách sv. Mikuláša a apoštola sv. Tomáša s Kristom dokončiť. Farnosť sa na reštaurovaní podieľala sumou 1450,- €, ktorú nám ale poskytol štedrý darca, za čo mu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Druhým úspešným projektom podporeným z Ministerstva kultúry SR bol reštaurátorský výskum oltárneho obrazu z kostola v Haliči. Získali sme dotáciu vo výške 2000 eur a naša spoluúčasť bola vo výške 200 eur. Okrem iného sa výskumom zistilo, že autorom obrazu je novohradský umelec Ľudovít (Lajos) Kubányi (1855-1912), ktorý ho namaľoval v roku 1889. Ide o jeden z najväčších oltárnych obrazov na území Novohradu.

Oba spomenuté projekty boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Značky