Sväté omše

Fatimský deň Stará Halič začína o 17:00 Adoráciou
Féria Tomášovce
Féria Stará Halič
Féria Halič
Féria Stará Halič
Féria Tomášovce
Féria Stará Halič
Spomienka sv. Antona, opáta Stará Halič detská svätá omša
Spomienka sv. Antona, opáta Halič
Spomienka Panny Márie v sobotu Stará Halič
2. nedeľa v cezročnom období Tomášovce
2. nedeľa v cezročnom období Halič
2. nedeľa v cezročnom období Stará Halič
2. nedeľa v cezročnom období Ľuboreč