Sväté omše

Féria Stará Halič
Féria Tomášovce
Féria Halič
Féria Stará Halič
Spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie Stará Halič
Spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie Tomášovce
Fatimský deň Stará Halič
Sviatok Povýšenia sv. Kríža Stará Halič
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Ľuboreč s platnosťou na nedeľu
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Tomášovce
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Halič
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Stará Halič