Sväté omše

2. adventná nedeľa Tomášovce
2. adventná nedeľa Halič
2. adventná nedeľa Stará Halič
2. adventná nedeľa Ľuboreč
Féria Stará Halič rorátna svätá omša
Féria Halič rorátna svätá omša
Féria Stará Halič rorátna svätá omša
Féria Tomášovce rorátna svätá omša
Spomienka Panny Márie Guadalupskej Stará Halič
Fatimský deň Stará Halič začína o 17:00 modlitbou posvätného Ruženca
Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza Stará Halič detská svätá omša
Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza Halič
Spomienka Panny Márie v sobotu Stará Halič rorátna svätá omša
3. adventná nedeľa Tomášovce
3. adventná nedeľa Halič
3. adventná nedeľa Stará Halič
3. adventná nedeľa Ľuboreč