Sväté omše

Spomienka sv. Agnes, panny a mučenice Stará Halič
Spomienka sv. Agnes, panny a mučenice Halič
Féria Tomášovce
Féria Stará Halič
Féria Halič
Féria Stará Halič
Spomienka sv. Františka Saleského Tomášovce
Spomienka sv. Františka Saleského Stará Halič
Sviatok Obrátenia sv. Pavla apoštola Halič
Sviatok Obrátenia sv. Pavla apoštola Stará Halič detská svätá omša
Spomienka sv. Timoteja a Títa Stará Halič
3. nedeľa v cezročnom období Tomášovce
3. nedeľa v cezročnom období Halič
3. nedeľa v cezročnom období Stará Halič
3. nedeľa v cezročnom období Ľuboreč