Sväté omše

Veľkonočná féria Halič
Veľkonočná féria Stará Halič
Veľkonočná féria Tomášovce
Veľkonočná féria Stará Halič
Veľkonočná féria Halič
Veľkonočná féria Stará Halič
Veľkonočná féria Tomášovce
Veľkonočná féria Stará Halič
Veľkonočná féria Stará Halič detská svätá omša
Veľkonočná féria Halič
Spomienka Panny Márie v sobotu Stará Halič
6. veľkonočná nedeľa Tomášovce
6. veľkonočná nedeľa Halič
6. veľkonočná nedeľa Stará Halič slávnosť prvého svätého prijímania
6. veľkonočná nedeľa Ľuboreč