2% z daní pre farnosť

Aj vo roku 2017 chceme pokračovať vo výstavbe nových budov patriacich k areálu Domu svätého Juraja. Starostlivosť o starých a chorých si okrem lásky a opatery vyžaduje i nemalé prevádzkové náklady. Budeme preto vďační za každú pomoc, ktorú nám prostredníctvom mechanizmu 2% venujete. Vedeli ste, že môžete poukázať až 3% z daní? Ak sa chcete informovať ako postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane, napíšte nám na domsvatehojuraja@gmail.com, alebo nám zavolajte na 0908 896 825.
Údaje potrebné pre poukázanie 2, resp. 3 %:
Názov príjemcu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
IČO: 31920004
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Sídlo: Cintorínska 4/2, 985 11 Stará Halič
Tlačivo na poukázanie 2(3)%, pokiaľ ste zamestnancom a daň za Vás odviedol zamestnávateľ nájdete pod článkom. Všetkým darcom vopred ďakujeme.

Image: 
Vizualizácia prístavby
Slovak