Adventné stretnutie - regionálna prehliadka cirkevných a svetských speváckych zborov

Novohradské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, rímsko-katolícka cirkev - Farnosť Breznička, Chrámový spevácky zbor CAMPANA Breznička, Vás srdečne pozývajú na regionálnu prehliadku cirkevných a svetských speváckych zborov "ADVENTNÉ STRETNUTIE" ktoré sa bude konať 14. decembra 2013 o 15:00 hodine v rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke.

Účinkujúce zbory

Detský spevácky zbor CAMPANELLA z Brezničky,
Ženský spevácky zbor JÁZMIN z Radzoviec,
Spevácky zbor LETOKRUHY pri Mestskom úrade v Poltári,
Ženský spevácky zbor MELÓDIA z Fiľakova,
Chrámový spevácky zbor CAMPANA z Brezničky.

Slovak