Detské Vianoce - 30. december 2016

Na poslednej detskej omši v kalendárnom roku už tradične slávime Detské Vianoce. I tento rok Ježiško na nikoho nezabudol. Spoločne sme ale rozmýšľali nad tým, čo by sme mohli darovať Ježiškovi my. Keďže ani pastieri, ani králi neprišli s prázdnymi rukami. Napr. čisté srdce...

Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Detské Vianoce - 30. december 2016
Undefined