Miništranstký výlet na Sedem chotárov

Napriek nepriaznivému počasiu a dažďu sa 6 odvážnych miništrantov rozhodlo zdolať náš domáci kopec: Sedem chotárov. Na vrchole sme sa úspešne pokúsili zapáliť oheň v piecke, vyhodnotili sme miništrantské bodovanie a po spoločnom zasvätení Panne Márii a modlitbe pri jaskynke sme sa vrátili - hoci trochu mokrí - domov.

Undefined