Odpustová slávnosť v Lupoči

20.08.2017 sa v Lupoči bude konať Odpustová slávnosť pri kríži na cintoríne.

Undefined