Oznamy

V utorok 3.5.2016 od 16:00 budeme spovedať starých a chorých.
Vo štvrtok 5.5.2016 je prikázaný sviatok - Slávnosť Nanebovstúpenia Pána.
V piatok 6.5.2016 od 9:00 do 15:00 bude Adorácia vo farskom kostole.

Undefined