Oznamy

Ako každú nedeľu je aj túto Adorácia vo farskom kostole od 14:00 - 18:00.
V nedeľu 18.02.2018 sa o 15:00 koná pobožnosť krížovej cesty.
V nedeľu 25.02.2018 je zbierka na kostol.

Undefined