Oznamy pre 6. kalendárny týždeň

V piatok 10.02.2017 po detskej sv. omši sa v Starej Haliči bude konať stretnutie rodičov prvo-prijímajúcich detí.

Undefined