Oznamy pre Vianočné obdobie

Betlehemské svetlo si budete môcť odniesť do svojich domovov po rannej sv. omši vo farskom kostole 24.12.2016.

Pozývame Vás poďakovať sa dobrému Pánu Bohu za všetky jeho dobrodenia na Silvestra počas večernej svätej omše. Už tradične rok zakončíme o 23:00 adoráciou, po ktorej bude nasledovať o 23:30 svätá omša, aby sme aj rok 2017 začali zjednotení s Pánom Ježišom.

Aj tentokrát Vám chceme sprostredkovať Božie požehnanie pre Váš dom a rodinu prostredníctvom Trojkráľovej Koledy. Prihlásiť sa môžete do 4. januára v sakristii. Prípadné milodary prosím dajte do pokladničky pri jasličkách.

Deti pod vedením apoštolských sestier pre Vás pripravujú vianočnú hru s názvom "Pastierik Jakub", s ktorou sa predstavia 26.12.2016 o 16:00 vo farskom kostole.

Vianočná svätá spoveď sa bude konať v sobotu 17.12.2016:
Stará Halič 8:30 - 9:30
Halič 10:00 - 11:30
Ľuboreč 12:00 - 12:30
Tomášovce 17:00 - 18:30

Undefined