Slávnosť Božieho Tela

Slávnostnou procesiou sme 26. mája 2016 oslávili tento krásny sviatok. Nechýbali ani prvoprijímajúce deti. Tie mali totiž dôležitú úlohu: pred Ježišom prítomným vo Sviatosti Oltárnej rozsýpali kvietky a tak zdobili cestu, po ktorej prechádzal náš Pán.

Undefined