Ekumenický svetový deň modlitieb 2014

V nedeľu 9.3.2014 o 16:00 hod. sa konala ekumenická pobožnosť v katolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Tomášovciach. Spoločnú modlitebnú akciu otvoril pán dekan František. Egypt nám bol priblížený prostredníctvom prezentácie, jednotlivé pohľady o Egypte prerozprávali ženy z cirkevného evanjelického zboru a z katolíckeho spoločenstva. Cirkevný evanjelický spevácky zbor pod vedením Mgr. Slavky Gubovej doprevádzal pobožnosť piesňami. Na záver ukončil modlitbové sedenie Mgr. Michal Gubo, záverečné požehnanie udelil pán dekan František. Po oficiálnom ukončení akcie sa ponúkali výborné koláče a zákusky.

otvorenie SMD - dekan František
na chóre cirkevný evanjelický spevácky zbor
evanjelický farár Mgr. Michal Gubo
ukončenie SMD
záverečné požehnanie
9.3.2014 o 16.00 hod. bola ekonomická pobožnosť v Tomášovciach v kostole sv. Petra a Pavla
Undefined