Sväté omše

Féria 19.10.2017 - 17:00 Tomášovce
Féria 19.10.2017 - 18:00 Stará Halič
Féria 20.10.2017 - 08:00 Halič
Féria 20.10.2017 - 16:00 Stará Halič detská sv. omša
Spomienka Panny Márie v sobotu 21.10.2017 - 08:00 Stará Halič
29. nedeľa v cezročnom období 21.10.2017 - 17:00 Ľuboreč
29. nedeľa v cezročnom období 22.10.2017 - 08:00 Tomášovce
29. nedeľa v cezročnom období 22.10.2017 - 09:30 Halič
29. nedeľa v cezročnom období 22.10.2017 - 11:00 Stará Halič