Sväté omše

20. nedeľa v cezročnom období 19.08.2018 - 08:00 Ľuboreč
20. nedeľa v cezročnom období 19.08.2018 - 09:00 Tomášovce
20. nedeľa v cezročnom období 19.08.2018 - 09:30 Halič
20. nedeľa v cezročnom období 19.08.2018 - 11:00 Stará Halič