Sväté omše

Féria 22.06.2018 - 16:00 Stará Halič detská svätá omša
Féria 22.06.2018 - 18:00 Halič
Spomienka Panny Márie v sobotu 23.06.2018 - 08:00 Stará Halič
Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa 24.06.2018 - 09:00 Tomášovce
Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa 24.06.2018 - 09:30 Halič
Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa 24.06.2018 - 11:00 Stará Halič
Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa 24.06.2018 - 11:00 Ľuboreč