Sväté omše

Fatimský deň 13.12.2017 - 18:00 Stará Halič pobožnosť začína už o 17:00
Spomienka sv. Jána z Kríža 14.12.2017 - 06:00 Stará Halič rorátna svätá omša
Spomienka sv. Jána z Kríža 14.12.2017 - 06:00 Tomášovce rorátna svätá omša
Adventná féria 15.12.2017 - 06:00 Halič rorátna svätá omša
Adventná féria 15.12.2017 - 16:00 Stará Halič detská svätá omša
Spomienka Panny Márie v sobotu 16.12.2017 - 06:00 Stará Halič rorátna svätá omša
3. adventná nedeľa 17.12.2017 - 09:00 Tomášovce
3. adventná nedeľa 17.12.2017 - 09:30 Halič
3. adventná nedeľa 17.12.2017 - 11:00 Stará Halič
3. adventná nedeľa 17.12.2017 - 11:00 Ľuboreč