Sväté omše

Slávnosť Najsvätejšej Trojice 27.05.2018 - 11:00 Halič
Slávnosť Najsvätejšej Trojice 27.05.2018 - 11:00 Ľuboreč
Slávnosť Najsvätejšej Trojice 27.05.2018 - 09:30 Stará Halič
Slávnosť Najsvätejšej Trojice 27.05.2018 - 09:00 Tomášovce
Spomienka Panny Márie v sobotu 26.05.2018 - 08:00 Stará Halič