Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

V Starej Haliči sa konala pobožnosť dnes (nedeľa 7.apríl 2013) o 14:00 Ruženec k Božiemu milosrdenstvu aj s premietaním okamihov krížovej cesty.

Slovak