aktuálne oznamy

Oznamy

V stredu 18.10.2017 sa v Starej Haliči o 17:00 začína modliť sv. Ruženec s deťmi. Viac o celosvetovej akcii na http://erko.sk/18-oktober-milion-deti-za-pokoj/ alebo http://acn-slovensko.org/miliondeti/
Od piatku 20.10. do 27.10.2017 sme na duchovných cvičeniach. Farnosť budú zastupovať kňazi z Lučenca.
V nedeľu 22.10.2017 je misijná nedeľa. Bude zbierka na misie a zároveň na kostol. V nedeľu od 14:00 do 18:00 je adorácia vo farskom kostole.

Oznamy

V štvrtok 6.4.2017 budeme spovedať starých a chorých.
V piatok 7.4.2017 od 9.00-15.00 bude Adorácia vo farskom kostole.

Sviatok svätého Mikuláša - 6. december 2016

Aj v tomto roku prišiel sv. Mikuláš medzi deti zhromaždené v kostole. Stretnutie s ním bolo naplánované práve na deň jeho sviatku hneď po detskej sv. omši. A svätý Mikuláš naozaj prišiel na minútu presne v sprievode dvoch anjelov. Deti ho privítali peknou mikulášskou pesničkou. Bolo to radostné stretnutie, z ktorého všetky deti odchádzali obdarované sladkými dobrotami.

Oznamy pre Vianočné obdobie

Betlehemské svetlo si budete môcť odniesť do svojich domovov po rannej sv. omši vo farskom kostole 24.12.2016.

Pozývame Vás poďakovať sa dobrému Pánu Bohu za všetky jeho dobrodenia na Silvestra počas večernej svätej omše. Už tradične rok zakončíme o 23:00 adoráciou, po ktorej bude nasledovať o 23:30 svätá omša, aby sme aj rok 2017 začali zjednotení s Pánom Ježišom.

Oznamy

V utorok 3.5.2016 od 16:00 budeme spovedať starých a chorých.
Vo štvrtok 5.5.2016 je prikázaný sviatok - Slávnosť Nanebovstúpenia Pána.
V piatok 6.5.2016 od 9:00 do 15:00 bude Adorácia vo farskom kostole.

Adventné stretnutie - regionálna prehliadka cirkevných a svetských speváckych zborov

Novohradské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, rímsko-katolícka cirkev - Farnosť Breznička, Chrámový spevácky zbor CAMPANA Breznička, Vás srdečne pozývajú na regionálnu prehliadku cirkevných a svetských speváckych zborov "ADVENTNÉ STRETNUTIE" ktoré sa bude konať 14. decembra 2013 o 15:00 hodine v rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke.