omše

Prvé sväté prijímanie - Stará Halič - 21. máj 2017

Šiesta veľkonočná nedeľa bola tento rok pre našu farnosť dvojnásobným sviatkom: 11 detí prijalo prvýkrát do srdca nášho Spasiteľa tajomne prítomného vo Sviatosti Oltárnej. Vďaka nasledujúcim záberom môžete aspoň čiastočne nahliadnuť do slávnostnej atmosféry, ktorá vládla v našom farskom kostole. Pre prvoprijímajúce deti na celom svete vyprosujeme stále väčšiu lásku k Ježišovi!

Sviatok svätého Mikuláša - 6. december 2016

Aj v tomto roku prišiel sv. Mikuláš medzi deti zhromaždené v kostole. Stretnutie s ním bolo naplánované práve na deň jeho sviatku hneď po detskej sv. omši. A svätý Mikuláš naozaj prišiel na minútu presne v sprievode dvoch anjelov. Deti ho privítali peknou mikulášskou pesničkou. Bolo to radostné stretnutie, z ktorého všetky deti odchádzali obdarované sladkými dobrotami.

Oznamy pre Vianočné obdobie

Betlehemské svetlo si budete môcť odniesť do svojich domovov po rannej sv. omši vo farskom kostole 24.12.2016.

Pozývame Vás poďakovať sa dobrému Pánu Bohu za všetky jeho dobrodenia na Silvestra počas večernej svätej omše. Už tradične rok zakončíme o 23:00 adoráciou, po ktorej bude nasledovať o 23:30 svätá omša, aby sme aj rok 2017 začali zjednotení s Pánom Ježišom.

Detská vianočná hra – Stará Halič - 26. december 2015

Deti pri tohtoročnej vianočnej hre prekonali sami seba. Celý vianočný príbeh zahrali priam ako skutoční herci. Hra nakoniec prešla do pobožnosti, pri ktorej deti dostali požehnanie pri jasličkách. Toto predstavenie pripravili apoštolské sestry s deťmi, s ktorými sa stretávajú na pravidelných sobotňajších stretkách. Im patrí veľká vďaka!

Detská vianočná hra – Stará Halič - 26. december 2015
Detská vianočná hra – Stará Halič - 26. december 2015
Detská vianočná hra – Stará Halič - 26. december 2015
Detská vianočná hra – Stará Halič - 26. december 2015