pozvánky

Pozvánka na Noc múzeí - Modrý Kameň

17. mája 2014 sa na hrade Modrý Kameň bude konať Noc múzeí a galérií.
Program:

17.00 - Vystúpenie chrámového zboru CAMPANA

17.20 - akad. mal. Darina Gladišová - KONTEMPLÁCIE
vernisáž výstavy

18.00 - MEDOVNÍKOVÁ LÁSKA - divadelná hra
Detský divadelný zbor - ŤUŤMÁCI
detský spevácky zbor CAMPANELLA
18.30 - NAMYDLENÝ ČERT a STRAŠIDELNÝ MLÝN
divadlo Nitka z Písku
20.00 - PETER CMORIK - koncert
VSTUPNÉ:
dospelí: 5
deti, študenti, dôchodcovia: 2,50
deti do 3 rokov zdarma

Tags: 

Adventné stretnutie - regionálna prehliadka cirkevných a svetských speváckych zborov

Novohradské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, rímsko-katolícka cirkev - Farnosť Breznička, Chrámový spevácky zbor CAMPANA Breznička, Vás srdečne pozývajú na regionálnu prehliadku cirkevných a svetských speváckych zborov "ADVENTNÉ STRETNUTIE" ktoré sa bude konať 14. decembra 2013 o 15:00 hodine v rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke.

Diecézne stretnutie mládeže

V dňoch 5. – 7. júla 2013 sa v Rožňave uskutoční Diecézne stretnutie mládeže našej Rožňavskej diecézy. Srdečne vás pozývam, a spolu s vami aj vašich kamarátov a priateľov, na toto stretnutie, na ktorom môžete zažiť novým spôsobom radosť z Božej prítomnosti v spoločenstve mnohých mladých ľudí.

5.-.7.júl 2013 - diecézne stretnutie mládeže
Tags: