procesia

Sviatok svätého Martina

Aj tento rok sme oslávili Sviatok svätého Martina spolu s deťmi na detskej svätej omši v našom farskom kostole. Po svätej omši nasledovala procesia s lampášmi, ktoré si deti sami zhotovili na túto príležitosť. Svätý Martin, ktorý počas svojho života obdaroval chudobného a mrznúceho žobráka svojím plášťom, nám pripomenul, že všetko, čo robíme pre našich blížnych, robíme vskutku pre Pána Ježiša. Po stretnutí s Martinom, ktorý k nám prišiel na koni, nasledovalo sväto-martinské občerstvenie.

Slávenie Sviatku svätého Martina spolu s deťmi
Slávenie Sviatku svätého Martina spolu s deťmi
Slávenie Sviatku svätého Martina spolu s deťmi
Slávenie Sviatku svätého Martina spolu s deťmi