správy

Reštaurátori v našej farnosti

Pridal/a admin dňa St, 08/29/2018 - 15:32

V roku 2017 bola naša farnosť úspešná v získavaní finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom. Ministerstvo kultúry poskytlo dotáciu vo výške 10.000 € na reštaurovanie fresiek vo farskom kostole sv. Juraja. Z tejto dotácie bolo možné zrealizovať 1. etapu prác, ktorá de facto spočívala v odstránení všetkých zásahov, ktoré boli urobené v 70. rokoch minulého storočia a ktoré sa ukázali ako nevhodné. Dočasne tak fresky momentálne sa zdajú poškodené, avšak je to vlastne stav, v akom boli 60. rokoch odhalené.

Značky